Byte av portkod 7/12

Vi kommer under förmiddagen lördagen den 7/12 att byta koder i samtliga portar i föreningen. Information om detta samt den nya koden finns i er brevlåda.

Styrelsen har beslutat att regelbundna kodbyten framöver kommer utföras på årlig basis.