Bättringsarbeten på fönster

En del mindre bättringsarbeten kommer att utföras på fönstren på Ågesta broväg. Enligt preliminär planering kommer detta att påbörjas 2019-05-02. En mer detaljerad avisering kommer att göras senare.