Avgift för föreningslokalen

Avgiften för att hyra föreningslokalen har reducerats med 200 kr. De nya avgifterna finns på sidan ”Föreningslokal”.