Problem med värmesystemet

Den senaste tiden har inomhustemperaturen varit lägre än den ska vara . Detta har visat sig bero på ett fel i undercentralen. Aphos är informerade om detta och har börjat åtgärda problemet.

Information om värmesystemet

Värmen i huset styrs automatiskt av både inomhustemperatur och utomhustemperatur. Under framförallt vår och höst upplever många stundtals problem med inomhustemperaturen vilket beror på de stora och snabba temperaturväxlingarna. Under dagen stiger temperaturen snabbt vilket resulterar i att värmesystemet drar ner på värmeproduktionen men då kyla finns lagrad i ytterväggarna blir det ett glapp vilket gör att lägenheterna blir svalare. Generellt tar det ca 1-1,5 dygn innan huset helt har värmts upp vilket blir svårt när temperaturen varierar kraftigt mellan dag och natt. Bra att veta är också att värmen kan vara på trots att elementen känns kalla.

Tips på saker som man själv kan göra är:

Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Lufta då elementet eller gör en felanmälan.

Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Parkeringsavgifter

På grund av en kommunikationsmiss samt rutiner för avier hos SBC så kommer den tidigare aviserade höjningen av parkeringsavgifterna börja gälla från och med januari.

Föreningslokal

Information om föreningslokalen, samt instruktioner för hur man hyr denna, finns nu tillgängliga på hemsidan. Kontakta gärna styrelsen om det är något som är otydligt eller om du har förslag på förbättringar rörande lokalen eller uthyrningen.

Ny styrelse

Den nya styrelsen har nu haft sitt första konstituerande styrelsemöte. Eftersom tidigare ordförande avgick i samband med stämman så kommer styrelsen den närmsta tiden att arbeta med överlämning och en del omorganisering. Vi kommer bland annat att förtydliga olika ansvarsområden. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan när det är klart.

Årsstämma

Snart är det dags för föreningens årsstämma.
Tid: tisdag 28 maj 2019 klockan 19.00.
Plats: källarlokalen med ingång Ågesta broväg 53.

Städdag

Onsdag 18 maj är det dags för vårstädning. Anmälan görs på anslag i trapphusen.

Felanmälan

Tidigare har kontaktuppgifter för felanmälan endast funnits på anslagstavlorna i trapphusen. Dessa finns nu även på hemsidan, på sidan ”felanmälan”.