OVK

Föreningen håller för närvarande på att ta in offerter för att genomföra en OVK. Mer information om detta kommer senare och en avisering kommer att gå ut till samtliga medlemmar i god tid innan den ska genomföras.

Stege i tvättstugan

För att skapa mer utrymme i trädgårdsförrådet och för enklare åtkomst har en stege som tidigare stod i trädgårdsförrådet nu flyttats till tvättstugan där den är monterad på väggen.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan. Den tryckta versionen har blivit försenad men kommer att delas ut så fort föreningen har fått den från SBC.

Fönsterrenovering

Styrelsen har beslutat att anlita en konsult för fönsterrenoveringen på Arvikagatan. Detta eftersom projektet har blivit större och mer komplicerat än det först verkade. Vår ambition med detta är att få en bättre uppfattning om fönstrens skick samt att säkerställa att nödvändigt underhåll utförs på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Klotter

Det är felanmält till Aphos om klotter, både på soprumshuset och gaveln ut mot Ågesta Broväg.

Målning av fönster

Fog & Fönster kommer att åtgärda garantianmärkningar efter den tidigare fönstermålningen på Ågesta broväg. Detta kommer att genomföras 2020-05-04 – 2020-05-08. En avisering kommer att skickas innan arbetet påbörjas.

Ny MC-parkeringsplats

Det finns nu möjlighet att hyra en mindre parkeringsplats avsedd för motorcykel. Kontakta parkeringsansvariga om du är intresserad av att hyra denna. Observera att det endast är tillåtet att parkera motorcyklar på föreningens parkeringsplatser. Det är alltså inte tillåtet att parkera på gården, gångvägar eller uteplatser.