Tillfälligt avbrott fjärrvärme

Vi har blivit informerade av Stockholm Exergi att dom tillfälligt kommer bryta fjärrvärmetillförseln för att utföra ett underhållsarbete. Avbrottet varar 15-30 minuter och kommer ske någon gång under perioden 2021-03-01 -> 2021-03-05.

Detta påverkar både värme och varmvatten.

Uppdaterade regler kring andrahandsuthyrning

Regelverket för att hyra ut sin lägenhet i andra hand har nu uppdaterats.
Vi har gjort det tydligare hur en ansökan går till och hur länge man får hyra ut sin lägenhet.

Den största förändringen är att vi för uthyrningar som påbörjas från och med 2021-02-01 kommer att ta ut en avgift motsvarande 10% av ett prisbasbelopp per år i enlighet med föreningens stadgar.

Formulär och regler för andrahandsuthyrning återfinns här:
https://larsbodaskolan.se/dokument/

Ventilationsarbete

Med start måndag 2 mars kommer Aircano att utföra luftflödesmätning och injustering av ventilation i fastigheten. Detta är en del i arbetet för att få ett bättre inomhusklimat samt för att föreningen ska få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

För att kunna utföra detta arbete behöver Aircano få tillträde till samtliga lägenheter. Mer information gällande arbetet kommer att aviseras i brevlådorna ca 5-7 dagar innan arbetet startar.

Radonmätning

Föreningen kommer att genomföra en radonmätning i fastigheten. De som bor i en lägenhet där mätningen ska utföras har aviserats om detta. För att genomföra mätningen så kommer föreningen dela ut mätdosor med tillhörande instruktioner. Mätdosorna ska sedan vara placerade i lägenheterna i ca 3 månader. När mätningen är klar kommer dosorna samlas in igen. Mer information kommer inom kort.

Avstängning av parkeringen

Fredag 25 september kommer Cleanosol AB att utföra målning av linjer på föreningens parkering vid Arvikagatan. För att detta arbete ska kunna utföras behöver parkeringen vara helt avstängd och utrymd denna dag.

Det betyder att det inte kommer vara tillåtet att parkera eller att använda parkeringen för in- och utlastning kl. 08:00 – 14:00 fredag 25 september.

Arbetet kan möjligtvis bli klart lite tidigare än kl. 14:00. Se hemsidan för den senaste informationen.

Observera att detta endast gäller parkeringen vid Arvikagatan.

Höststrädning

Den 10/10 kl. 10:30 kommer vi att ha städdag i föreningen.
Vi kommer att kratta, sopa, klippa buskar och göra fint på våra gårdar. I samband med städdagen kommer vi även att byta portkoderna till en ny kod som kommer meddelas senare.


Föreningen bjuder på lunch och fika.
Samling vid Ågesta broväg 53.

Varmt välkomna!

Råttor

Flera har hört av sig till styrelsen på grund av att det förekommit råttor på balkonger och uteplatser. Aphos kommer därför att klippa ner buskarna mot Ågesta broväg. De har även kontaktat Anticimex för råttbekämpning.

Uppdatering: Buskarna ska istället klippas ner på städdagen.

Föreningslokalen

För att förenkla bokningssystemet så är det från och med nu möjligt att boka föreningslokalen alla dagar kl. 10:00 – 22:00 och avgiften är 300 kr oavsett vilken dag man bokar.