Om föreningen

Allmänt
Fastigheten byggdes 1958 och fungerade ursprungligen som skola. 1997 Byggdes halva fastigheten om till lägenheter och övriga halvan blev kontor och förblev så fram tills 2009-2011 då även den byggdes om till bostäder.

Uppvärmning och ventilation
Fastigheten värms med fjärrvärme från Fortum. Ventilationen sker genom tilluftsventiler ovanför fönstren samt frånluftsfläkt. Man ansvarar själv för rengöring och underhåll av ventiler, köksfläkt och dylikt. Skulle något fel uppstå kan man själv göra en felsökning. Hjälper inte det kontaktar man först någon i styrelsen. Eventuellt kontaktar styrelsen en servicefirma.

Energi
Man väljer själv vilket elabonnemang man vill ha. Individuell elmätning sker via mätarskåp.

Soprum
I föreningens soprum finns det källsortering för bland annat sopor, returpapper, plastförpackningar, metall, glas, kartong och batterier.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har en lokal som nyttjas för styrelsemöten och årsstämmor. Denna lokal håller på att inredas och kommer att finnas tillgänglig för föreningens medlemmar att använda.

Tvättstuga
Tvättstuga finns tillgänglig för de boende på Ågesta Broväg.